ขั้นตอนการลงทะเบียนและสมัครการแข่งขัน

1. เลือกเข้าสู่ระบบ / Select to login.

2. หากยังไม่มีบัญชี ให้เลือกคลิกสมัครสมาชิก / If you do not already have an account. Please select register (Arrow point).

3. ใส่ข้อมูลทั้งหมดและคลิกสมัครสมาชิก / Enter all information and click register (Blue button).

4. ไปที่ email ที่ใช้ในการสมัคร และคลิกยืนยัน Link Verify (e-mail อาจไปอยู่ในโซน junk mail) / Go to the email address used to sign up and click link verify.

5. กลับเข้ามาlog in เข้าระบบอีกครั้ง / Come back to log in again.

6. เลือกสมัคร / Select to Register.

7. เลือกการแข่งขัน / Select events.

8. เลือประเภทการแข่งขัน / Select type.

9. เลือกขนาดเสื้อ และคลิกบันทึกการลงทะเบียน / Select Shirt and click registration record (Red button)

10. ตรวจสอบรายการแข่งขันที่เลือก คลิกที่ตะกร้าสินค้า / Check the selected competition list. Click on the cart.

11. ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน และยอดเงินรวมที่ต้องชำระ / Check the status of payment and total amount payable.

12. แนบหลักฐานการโอนเงินที่เป็นไฟล์รูปภาพ (.jpg, .png) คลิก submit / Attach slip payment to the image file.

13. เสร็จสิ้นการลงทะเบียน จะได้รับข้อความดังรูป / Registration completed. Will receive the message as shown.

14. การตรวจสอบบิล คลิกที่ Bill / Check your bill click Bill