• Farm Chokchai Tour de Farm 8

   • วันอาทิตย์ 12 มกราคม 2563

   • ฟาร์มโชคชัย 3 ถนนธนะรัชต์ กม.ที่ 12 หมูสี ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 • Farm Chokchai Tour de Farm 8 เป็นมากกว่างานจักรยานแห่งปี แต่เป็นงานจักรยานของสุภาพบุรุษนักปั่น Peloton of Gentleman

  ฟาร์มโชคชัย เอ้าท์ดอร์ สปอร์ต ในนามของ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย และบริษัท โชคชัยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอเชิญผู้ที่รักการปั่นทุกท่านเข้าร่วมในรายการจักรยานทางเรียบแห่งปี “Farm Chokchai Tour de Farm 8” ภายใต้ Concept “Transform Your Fear To Focus” เปลี่ยนความกลัวให้เป็นจุดมุ่งหมาย ในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 ณ ฟาร์มโชคชัย 3 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

  จากงานจักรยาน Peloton of Gentlemen Classsic ที่ประสบความสำเร็จที่ส่งเสริมความเป็นสุภาพบุรุษนักปั่นทั้งชายและหญิง ที่มีความเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือ แบ่งปัน Farm Chokchai Tour de Farm 8 ครั้งนี้ จึงนำความเป็นสุภาพบุรุษนักปั่นเข้ามารวมในรายการ ด้วยมีรางวัล Gentleman Awards สำหรับนักปั่นทั้งชายและหญิง ที่มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ช่วยเหลือ แบ่งปัน ฯ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน มีโอกาสได้รับ รางวัล #คนรักษ์โลก เมื่อแสดงออกถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  Farm Chokchai Tour de Farm 8 ส่งเสริมและมีส่วนร่วมกับชุมชน ด้วยการนำผลิตภัณฑ์และบริการจากชุมชน และโครงการประชารัฐ เข้ามามีส่วนร่วมในรายการ อีกทั้งยังเปิดพื้นที่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้ร้านค้าในชุมชนและโครงการประชารัฐได้เข้ามาจำหน่ายสินค้าให้กับนักปั่นและผู้ร่วมงาน จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมช่วยอุดหนุนสินค้าต่างๆ ในชุมชนและโครงการประชารัฐ เพื่อร่วมกันกระตุ้น ส่งเสริม ให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นไทยได้ก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป