• Farm Chokchai Run de Farm

   • วันอาทิตย์ 22 ธันวาคม 2562

   • ฟาร์มโชคชัย 1 ก.ม. 159 ถ.มิตรภาพ หนองน้ำแดง ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 • หากไม่อยากพลาดอีกครั้ง กับงานวิ่งฤดูหนาว ตะลุยฟาร์มโชคชัย ทะลุไร่สุวรรณ Cow & Corn  farms cross country runs

  ไม่ว่าจะสายพลัง สายชิล สายแชะ มาคนเดียว มาเป็นกลุ่ม หรือยกครอบครัว มาร่วมวิ่งอย่างสนุกสนาน ซึ่งในครั้งนี้มีการจับเวลา เพื่อหานักวิ่ง คิง ออฟ รัน เดอ ฟาร์ม “ King of Run de Farm” อันดับ 1 -3 ของกลุ่มอายุ และรางวัล Gentleman Awards สำหรับนักวิ่งทั้งชายและหญิง ที่มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ช่วยเหลือ แบ่งปัน ฯ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน มีโอกาสได้รับรางวัล #คนรักษ์โลก เมื่อแสดงออกถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  รัน เดอ ฟาร์ม นักวิ่งจะได้สัมผัสประสบการณ์ และทิวทัศน์ที่สวยงามท่ามกลางบรรยากาศของฟาร์มปศุสัตว์ของฟาร์มโชคชัย ชมวิว วัว ทุ่งหญ้า แปลงเพาะปลูกข้าวโพด เครื่องจักรการเกษตร พร้อมกันนั้นยังได้วิ่งเข้าไปสัมผัสกับไร่สุวรรณ ฟาร์มที่มีชื่อเสียงด้านข้าวโพดหวาน ได้ชมสถานที่สำคัญภายในเช่น พลับพลาที่ประทับของในหลวงรัชกาลที่ 9 แปลงเพาะปลูกข้าวโพด เครื่องจักรเกษตร เป็นต้น ท่ามกลางบรรยากาศความเย็นของฤดูหนาว  ณ ฟาร์มโชคชัย 1  และไร่สุวรรณ