farmchokchaisport
      • งานวิ่ง โตชิบา รัน “วิ่งเมืองจันท์ มันส์สุดฤทธิ์”

      • วันอังคาร 30 เมษายน 2562

      • สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ หาดแหลมเสด็จ ท่าใหม่ คลองขุด จ.จันทบุรี

  • ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา วัตถุประสงค์ เพื่อฉลองครบรอบ 50 ปี ของบริษัท โตชิบา ประเทศไทย จำกัด สนับสนุนให้ประชาชนและคนรุ่นใหม่หันมาสนใจในการกีฬาให้มากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยส่งเสริมธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) ก่อให้เกิดรายได้สู่ท้องถิ่น โดยตั้งเป้าหมายว่า เงินรายได้หักค่าใช้จ่ายเพื่อมอบให้โรงพยาบาลในท้องถิ่น ของจันทบุรีมอบให้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี