• วันอาทิตย์ 23 ธันวาคม 2561

      • ฟาร์มโชคชัย 1 ถนนมิตรภาพ กม.159 หนองน้ำแดง ปากช่อง จ.นครราชสีมา

  • ขอเชิญเพื่อนนักวิ่ง ไม่ว่าจะสายพลัง สายชิล สายแชะ มาคนเดียว มาเป็นกลุ่ม หรือทั้งครอบครัว มาร่วมวิ่งอย่างสนุกสนาน ไม่เน้นความเร็ว เพื่อสัมผัสประสบการณ์และทิวทัศน์ที่สวยงามท่ามกลางบรรยากาศของฟาร์มปศุสัตว์ของฟาร์มโชคชัย ชมวิว วัว ทุ่งหญ้า แปลงเพาะปลูกข้าวโพด เครื่องจักรการเกษตร พร้อมกันนั้นยังได้วิ่งเข้าไปสัมผัสกับไร่สุวรรณ ฟาร์มที่มีชื่อเสียงด้านข้าวโพดหวาน ได้ชมสถานที่สำคัญภายในเช่น พลับพลาที่ประทับของในหลวงรัชกาลที่ 9 แปลงเพาะปลูกข้าวโพด เครื่องจักรเกษตร เป็นต้น ท่ามกลางบรรยากาศความเย็นของฤดูหนาว ณ ฟาร์มโชคชัย 1 และไร่สุวรรณ ที่ปกติไม่เคยเปิดให้ใครได้เข้ามาก่อน