กิจกรรมจิตอาสาของฟาร์มโชคชัยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกป่าชายเลน และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

จิตอาสาของฟาร์มโชคชัยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างฝายชะลอน้ำ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2554-2559

“สำคัญที่สุดคือการแบ่งเวลาในแต่ละวันให้ดีว่าเราอยากทำอะไร สำหรับผมการตื่นมาวิ่งตอนเช้าคืออีกหนึ่งช่วงเวลาที่ดีที่สุด” ประโยคบอกเล่าดีๆ จาก “อาเมน” โสตถิพันธุ์ คำลือชา ผู้เข้ารอบ 8 คนสุดท้าย The Star 10